18.10.2018

Poslední aktualizace02:04:31 AM GMT

+388 Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby

Mezinárodní předvolba pro Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby je +388.

Averz: Mezinárodní předvolby +388 Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby